vaštaka

vaštaka
vãštaka sf. (1) NdŽ zool. 1. T.Ivan, NdŽ laukys (Fulica atra): Dzūkai šiuos pilkus paukščius vadina cinoriais, rytų aukštaičiai – vaštakomis, ornitologai – laukiais sp. Durpinyčioj tarp vikšrių radau vaštakos lizdą Vlkv. Jis negirdėjo nei kaip griežlės ir vaštakos pradėjo naktinį nuobodų savo koncertą V.Piet. 2. LsB508, FrnW putpelė (Coturnix communis): Tu tavo žmonims ger[a] darei ir taisei jiemus naują strovą, būtent vaštakas BBIšm16,2.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • gurlas — sm. N, [K], rš zool. laukys, vaštaka (Fulica atra) …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • laukys — laukỹs sm. (4) BŽ223, laũkis (2) Smn zool. vandeninių vištų šeimos paukštis; vaštaka, cinorius (Fulica atra): Laukys – juodas paukštis, mažėlesnis už didžiąją antį, didėlesnis už kryklę, snukis baltas J.Jabl. Laukys gyvena Europoje, Azijoje ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vaštakas — vãštakas sm. (3b) NdŽ žr. vaštaka: 1. Šn Vãštakas – paukštis didesnis už karvelį, pilkas, žalsvom kojom J.Balč(Rm). 2. NdŽ Anys meldėsi, tada jis atsiuntė piepalas (išbraukta vaštakus) ir penėjo juos dangaus duona BBPs105,40 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • važtaka — sf. FrnW = vaštaka 2: Važtakos, slankos pypčio[ja] po lankas JD219 …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”